Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Äitinä et ole koskaan täydellinen

Nykyään äitiyteen liittyy vahvasti suorittaminen. Tietoa on saatavilla paljon siitä, mikä on oikea tapa toimia äitinä. Kukaan ei halua epäonnistua elämänsä tärkeimmässä tehtävässä.

Äitiyteen liittyykin valtavasti erilaisia odotuksia, jotka ovat myös ristiriidassa keskenään. Tuoreelta äidiltä kysellään: Muistathan imettää lastasi varmasti mahdollisimman pitkään? Silti samaan aikaan pitäisi myös antaa kiinteää ruokaa, jotta lapsi oppii varmasti syömään erilaisia makuja monipuolisesti.

Äidin olisi hyvä pitää huolta itsestään, omasta urastaan ja osaamisestaan palaamalla kohtuullisen nopeasti takaisin työelämään. Kotiin ei saa hautautua. Samalla pitäisi kuitenkin hoitaa lapsensa itse kotona, eikä laittaa heitä muiden hoidettaviksi liian suuriin päiväkotiryhmiin.

Entäpä nukkuminen? Siinä vasta voitkin mennä vikaan. Äideille annetaan monenlaisia ohjeita: Perhepeti on lapselle ainoa oikea paikka nukkua äidin vieressä koko lyhyen lapsuutensa. Toisten mielestä taas lapsi pitäisi opettaa mahdollisimman varhain nukkumaan omassa sängyssään omassa huoneessaan, jotta myös aikuiset saavat nukkua yönsä. Eräiden mielestä taas suurin virhe on nostaa itkevää lasta yöllä syliin, vaikka luulisi sen olevan mitä luonnollisin tapa toimia itkevän lapsen kanssa.

Kristiina Berg on väitellyt tohtoriksi äitiyden kulttuurisista odotuksista. Hänen mukaansa suurin harhakuvitelma lienee, että äitiydessä voisi koskaan onnistua täydellisesti. Monien erilaisten ja keskenään ristiriitaisten odotusten ja neuvojen keskellä oleva äiti on aina vaarassa epäonnistua jostain näkökulmasta.

Bergin mukaan äitiyteen liittyy ikiaikaisia hyvän äitiyden normeja ja samalla uusia ideoita ja oppeja, joita tuotetaan poliittisissa ja mediakeskusteluissa. Esimerkiksi median monesti esittämä, naisen valintoja ja vapautta korostava äitiys, ei välttämättä täyttäisi lapsen tarpeita tosielämässä.

Myös sosiaalinen media luo paineita ja odotuksia siitä, miten hyvä äiti toimii. Voi olla raskasta nähdä jatkuvasti, miten muut kaiken jaksavat ja ehtivät äidit leikkivät, leipovat ja pitävät hauskaa lastensa kanssa, kun itse tuntuu hautautuvan omien aikatauluongelmien, työmatkojen ja kotitöiden keskelle.

Äitiys edellyttääkin naiselta paljon muutoksia, sitoutumista, luopumista ja vaivannäköä. Silti suorituskeskeisessä ajassamme korostetaan sitä, että äidin tulisi aina selvitä ja osata kaikki yksin. Tämä aiheuttaa riittämättömyyden tunteita ja jopa synnytyksen jälkeistä masennusta.

Äitiyttä on toisaalta hyväksyttyä toteuttaa monella tavalla ja yksilöllisiä valintoja korostaen. Perinteistä äitimyyttiä uskalletaan jo rikkoa ja kyseenalaistaa.

– Mahdollisimman hyvän äitiyden tavoittelu voi johtaa äitiyden suorittamiseen ja uupumiseen psyykkisesti ja fyysisesti, muistuttaa Berg.

Yhteiskunnassamme tulisi olla suotavaa pyytää ja saada apua omaan vanhemmuuteen, sekä puhua omista, joskus myös kielteisistä tuntemuksista äitiyteen liittyen ilman, että sitä katsotaan epäonnistumiseksi.

Teksti: Riikka Harju