Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Parisuhde vanhemmuuden pyörteessä – näin vältät karikot

Odotusaika ja lapsen syntymä mullistavat parisuhteen totutussa muodossaan. Kun ennen arkea oli jakamassa kaksi, on siinä nyt osallisena kolmas tai useampikin jäsen. Jokainen perheenjäsen tuo tilaan oman vaikutteensa ja yksilölliset piirteensä. Yhteenlaskun jäljiltä ollaan täysin uuden ja tuntemattoman edessä, rakentamassa perheen sisäistä dynamiikkaa.

Koska jokaisella perheenjäsenellä on erilainen lähtökohta vuorovaikutukseen, on yhteiselämän rakentaminen väkisinkin vahvojen tunteiden värittämää. Monenkirjavan ja siksi niin rikkaan perhe-elämän keskellä olisi kuitenkin tärkeä osata palata myös kaiken alkulähteelle – parisuhteeseen, josta kaikki alkoi.

Keskinäistä yhteyttä kannattaa vaalia

Vanhemmuuden intensiivisessä syleilyssä on hyvä muistaa, että vanhemmilla oli jo ennen lasta ainutlaatuinen yhteys. Tätä erityistä, lapsesta riippumatonta yhteyttä kannattaa pitää suuressa arvossa sitä yhdessä hoitaen ja vaalien. Isänä tai äitinä ollessa toisen näkeminen erillisenä ihmisenä perheenjäsenen sijaan vaipuu helposti unholaan.

Touhukkaan arjen keskellä on tarpeen pysähtyä myös henkilökohtaisten kokemusten, kasvun ja unelmien äärelle. Yhdessä keskustelu tai hiljainen ymmärrys auttaa vaalimaan sydänten yhteyttä, vaikka siihen liittyy myös herkkyyden ja haavoittuvaisuuden näkyväksi tuleminen.

Toisen huomioiminen pienin teoin on kultaakin kalliimpaa

Ruoanlaiton, siivouksen, harrastusten ja työn luomien aikataulujen ristipaineessa kumppanin huomioiminen vaatii hitusen enemmän tahdon lujuutta. Täyden elämän keskellä kommunikoimisen jalo taito korostuu. Miesten ja naisten kommunikoinnissa on luontaisesti eroa, mikä vaatii sen, että käytännön avun tai levon tarpeesta on tärkeä kertoa suoraan.

Sen sijaan, että korostetaan liikaa omia haasteita, on hyvä pyrkiä vilpittömästi yhteistyöhön. Kun toiselle kertoo, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsee, on toisen helpompi myös vastata siihen. Joskus se voi liittyä kotitöiden jakamiseen, lasten puistoon viemiseen päiväunien ajaksi tai kipeiden hartioiden hierontaan. Kun vanhemmat auttavat toisiaan jaksamaan, vahvistuu samalla keskinäinen yhteistyö.

Yksinkertainen elämä ruokkii myös parisuhdetta

Yksinkertainen elämä ravitsee sisäistä rauhaa. Tämä elämänviisaus kätkee sisälleen kaiken oleellisen. Yksinkertaisessa perhe-elämässä todellakin on enemmän aikaa nähdä, kokea ja olla läsnä, myös parisuhteessa. Lapsi ei vaadi toistuvia elämyksiä huvipuistoreissujen muodossa, vaan ilahtuu yhdessä tehdystä eväsretkestä läheiseen puistoon.

Keveä elämä ei vaadi suurta rahamäärää ja säästää myös voimavaroja aitoon läsnäoloon. Sen sijaan, että elämä täytetään jatkuvasti uusilla ja jännittävillä asioilla, ehditään keskittyä olemaan tässä ja nyt. Myös kumppanin huomioiminen väljässä arjessa tapahtuu helposti.

Ilossa ja ristiriidoissa – vapaasta tahdosta

Vaikka parisuhteella voi olla institutionaalisia merkityksiä, ollaan siinä aina vapaaehtoisesti. Suhde ei ole koskaan itsestäänselvyys. Tiedostamalla sen, että valitsee itse kumppanin joka päivä uudestaan, nousee myös arvostus toista kohtaan. Yhdessäolo ei ole kenelläkään pumpulia, sillä ristiriitojakin tulee eteen.

Ristiriitatilanteissa lasten ei kuulu joutua osalliseksi niihin. Aikuisten välisten asioiden selvittäminen on helpompaa, kun pystyy kuuntelemaan toista ystävän lailla. Kumppanin tekemisiä kuullaan usein omista tarpeista ja peloista käsin, jolloin häntä ei ymmärretä sellaisena kuin hän itse on. Kuuntelemalla aidosti toista tulee ymmärtäneeksi myös itseään ja omia mielikuvia paremmin.

Keskitytään hyvään

Perhe-elämässä näkyy kahden aikuisen ainutlaatuinen tapa toimia. Antaessa toiselle vanhemmalle tilaa luoda omannäköisen suhteen lapseen, vapautuu samalla tilaa myös itselle. Kumppanin arvostaminen vanhempana luo vakaata pohjaa alati kehittyvälle parisuhteelle. Jättämällä takertumisen pikkuseikkoihin ja keskittymällä sen sijaan toisen hyviin puoliin ja ominaisuuksiin myös vanhemmuudessa, on perhe-elämä monin verroin mukavampaa. Hyödyntämällä kummankin vahvuuksia luodaan hyvää ja rakentavaa perhe-elämää rakkaudesta käsin.

Teksti syntyi omien kokemusten ja parisuhdettakin käsittelevän Mitra Vasaran teoksen Ihana äiti, ihana nainen pohjalta.

Teksti: Anna Korhonen