Artikkelin kuva
lapsen kanssa

Tietoa, tukea ja lempeyttä – kohti imetysluottamusta

Imetys on luonnollista, mutta ei välttämättä luontevaa heti alkuun. Imetysluottamus luo pohjan, jolle oma imetystaival rakentuu. Se tarkoittaa pohjimmiltaan uskoa siihen, että imetys on itselle mahdollista. Luottamus syntyy monen tekijän summana, joista vain osaan äiti voi itse vaikuttaa.

Äiti tarvitsee imetykseen riittävästi tukea ja ohjausta. Ohjaus ja neuvonta on ennen kaikkea julkisen terveydenhuollon tehtävä. Siihen panostetaan synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa aikaisempaa enemmän, mutta erot eri paikkakuntien ja toimipisteiden välillä ovat silti välillä suuret. Ohjaus voi kompastua jo siihen, että äidin ja imetysohjausta antavan tyylit eivät kohtaa. Silloin hyvänäkin tarkoitettu neuvo voi tuntua töksäytykseltä tai pahimmillaan painostukselta johonkin, mihin ei itse ole valmis. Apuun kannattaa silti suhtautua lähtökohtaisesti avoimin mielin. Koeta olla loukkaantumatta, vaikka se olisi aiheellistakin, ja poimi sen sijaan neuvojen joukoista ne, joista voi olla sinulle hyötyä.

Äidin lähipiiriltä saamalla tuella on tutkitusti merkitystä siinä, miten imetys lopulta onnistuu. Kannustavassa ilmapiirissä on helpompi keskittyä imetykseen ja luottaa siihen, että se onnistuu. Aikaa ja energiaa ei silloin tarvitse käyttää pohtien, hyväksytään minut ja tapani imettää juuri tällaisena kuin olen. Äidin tukemiseen voi jokainen osallistua omilla toimillaan. Hymyile tuntemattomalle imettäjälle (ja myös sille, joka ruokkii lapsensa pullolla!), kannusta ja tsemppaa ystävää silloin, kun hän sitä kaipaa.

Imetysluottamusta onneksi mahdollista rakentaa myös itse. Seuraavien vinkkien avulla äiti pääsee jo hyvään alkuun.

Tietämys

Vankin pohja luottamukselle syntyy, kun tietää, mitä on odotettavissa. Ota siis imetyksestä selvää jo etukäteen. Varmista vähintään, että tiedät, mistä saat apua, jos tarve sille ilmenee. Syvällisten teoriaopintojen sijaan riittää, että olet tietoinen yleisimmistä haasteista ja kompastuskivistä sekä osaat varautua siihen, että erilaiset imetykseen liittyvät tunteet (ilo, onnellisuus, turhautuminen, pettymys, you name it) ovat ihan tavallisia ja normaaleja.

Lempeys

Älä vaadi itseltäsi mahdottomia. Imetys vie todennäköisesti alkuun paljon aikaa. On ihan luonnollista, että silloin aika ei riitä samalla tavalla kaikkeen muuhun. Hiljalleen viikkojen ja kuukausien kuluessa aikaa vapautuu myös muuhun ja huomaat, että imetyksestä on tullut osa arkea, ei toisin päin. Alkuun se vaatii kuitenkin malttia ja monen muun asian karsimista päiväohjelmasta. Mieti, mistä voisit väliaikaisesti luopua ja mihin voisit saada apua. Sinun ei tarvitse pystyä kaikkeen yhtä aikaa. Ja sitä tilaa itsellekin tulee hiljalleen, lupaan sen.

Avunpyyntö

Pyydä alusta alkaen rohkeasti apua niin arjen askareisiin kuin imetykseen itsessään. Kysele kokemuksista muilta äideiltä ja vaadi ohjausta synnytyssairaalassa sekä neuvolassa. Neuvoihin kannattaa suhtautua avoimin mielin, mutta pitää myös mielessä, että loppukädessä sinä aina päätät. Jokaisen kokemus ja tilanne on erilainen. Se, mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi sinulla. Ota käyttöön parhaimmilta tuntuvat vinkit ja jätä huomioitta ne, jotka eivät tunnu sinusta sopivilta.

Hyväksyminen

Jokainen imetystaival on erilainen, myös silloin kun äiti on sama, mutta lapsi eri. Hyväksy, se, että et voi täysin vaikuttaa siihen, miten imetys lopulta sujuu. Anna itsellesi mahdollisuus harkita myös lopettamista, jos imetys tuntuu olevan pelkkää taistelua hetkestä toiseen. Jo pelkkä ajatuksen sisäistäminen voi helpottaa ja auttaa sinua eteenpäin. Imetys ei ole suoritus, jota voisi jollain mitta-asteikolla mitata. Äitiys on ja pysyy – imetyksen jälkeen ja siitä huolimatta.

Onnea ja hyviä imetystuulia. Sinä pystyt, pärjäät ja riität.

Teksti: Laura Talvitie


Laura Talvitie on kaksivuotiaan pojan äiti, joka jäi oman imetystaipaleensa aikana kaipaamaan enemmän konkreettista tietoa siitä, mistä imetyksessä oikein on kyse. Lopputuloksena syntyi yhdessä Pauliina Ahosen kanssa Nykymutsin imetyskirja, joka ohjaa lempeästi imetykseen ja kertoo äitien sanoin kaiken sen, mitä imetyksestä olisi syytä tietää.

Instagram: @nykymutsinimetyskirja